Regulamin

Aktualny Cennik Krambo obowiązuje od 08.06.2020. 

Regulamin Studia Salsy Krambo Dance:

1. Na zajęcia w Krambo zapisujemy się drogą mailową ( krambodance@gmail.com)
lub poprzez funpage na FB . Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona, więc kto
zostanie wpuszczony na zajęcia decyduję kolejność wpłat.
2. Rezerwacja mailowa miejsca w grupie musi być potwierdzona mailem zwrotnym
od Krambo. Tylko taka forma potwierdzenia jest równoważna z przyjęciem
zgłoszenia.
3. Wejście na zajęcia jest tylko dla osób, które wykupiły karnet lub w inny sposób
dokonały opłaty za zajęcia.
4. Przed wejściem na zajęcia organizator zajęć lub instruktor może sprawdzić
temperaturę kursanta za pomocą termometru zbliżeniowego. Na zajęcia nie zostaną
wpuszczone osoby, których temperatura przekroczy 38 stopni C.
5. Zajęcia trwać będą 50 minut i odbywać się będą tylko na 1 sali. Osoby znajdujące
się na sali będą znajdywać się w odległości min. 2 metrów. Na podłodze będą
znajdować się specjalne oznaczenia.
6. Między zajęciami sala będzie wietrzona.
7. Na czas czerwcowych kursów wyłączona zostanie część kuchenna.
8. Mała sala zostanie tymczasowo przekształcona w szatnie, gdzie każdy kursant
będzie miał do dyspozycji miejsce do zostawienia swoich rzeczy. Po każdym kursie
miejsca te będą dezynfekowane.
9. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu tanecznym lub sportowym. Zaleca
się aby strój taneczny był swobodny i nie krępował ruchów.
10. Cenne przedmioty można zostawić w szafkach szatni.
11. Krambo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie
Studia Salsy Krambo Dance.
12. Przed salą i w okolicach recepcji znajdować się będą dozowniki ze środkiem
dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do studia i na zajęcia ma obowiązek
dezynfekcji rąk.
13. W przerwie będziemy dezynfekować wszystkie elementy najczęściej dotykane:
klamki, przełączniki do światła, kurki do kranów,
14. Prosimy o niegromadzenie się na korytarzach w celach towarzyskim. Ulica
Bożego Ciała już w pełni funkcjonuje i tam polecamy przenieść rozmowy kuluarowe.

15. Krambo zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć i instruktora. O
zmianach zostaniecie poinformowani drogą sms-ową, mailową lub na FB.
16. Krambo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, niezależnych od
nas sytuacjach.
17. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie
przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego
uczestnika.
18. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania sprzętem audio/video.
Nagrywanie możliwe jest po zajęciach za wyraźną zgodą instruktora.