Regulamin i polityka prywatności

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Krambo Dance Szkoła Tańca z siedzibą w Krakowie przy ul. Bożego Ciala 9/5

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisami mailowymi na kursy tańca, warsztaty i imprezy w naszej szkole. Otrzymaliśmy je również w związku z transakcjami w naszym sklepie internetowym: www.krambo.pl/sklep

Dlaczego  i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie, zbieranie i gromadzenie Twoich danych osobowych  pozwala nam na realizacje świadczenie usług w celu

  • wykonania zawartej umowy o usłudze taneczno-rekreacyjnej
  • zapisów na kurs, zapisów na warsztaty taneczne, wyjazdów integracyjnych a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
  • dane osobowe przetwarzamy również w związku z dokonaniem w Krambo Dance transakcji na naszej stronie internetowej.
  • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rachunkowych i podatkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Krambo Dance, którym jest:

zapewnienie obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz strony Krambo Dance między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy działania usług czy zorientowania się w głównych zainteresowaniach osób odwiedzających naszą stronę; analiz statystycznych;

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Krambo Dance przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Newsletter Krambo Dance

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera naszej szkoły, podając swoje imię oraz adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Krambo Dance newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach i promocjach.

Jakie masz prawa?

W związku z tym, że Krambo Dance przechowuje Twoje dane masz szereg uprawnień z tego wynikających przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy Krambo Dance.

Krambo Dance może jedynie udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym naszą firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze lub audytowe.

Firma Krambo Dance może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami o ile zajdzie taka potrzeba.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przez który dane będą przechowywane

Wasze dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane podane w celu wysyłania newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: krambodance@gmail.com

Możesz też wysłać wiadomość na adres pocztowy:

Krambo Dance, ul. Bożego Ciała 9/5, 31-059 Kraków  

Skomentuj:

pl_PLPolish